با توجه به عدم امکان انتشار نمونه کارهای ادیت عکسهای عروس ایرانی، جهت نشان دادن قدرت، نحوه ویرایش و رتوش عکسهای استودیو بین المللی نوربین از نمونه کارهای خارجی استفاده شده است.

آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروسآتلیه عکاسی عروس